fbpx

För dig som förälder

Läsutvecklingen börjar tidigt. Redan när barnen är små kan du se dem sitta och bläddra i böcker och det ser ut som att de är djupt försjunkna i texten även om du vet att de inte alls kan läsa. Det du ser är ett barn som lekläser. De leker att de läser på precis samma sätt som de leker att de lagar mat. Några år senare har de genom leken lärt sig saker som hur text ser ut och i vilken riktning man läser.

Något år innan de börjar förskoleklass kan många barn skriva sitt eget namn och kan känna igen på skyltar som de ofta möter även om de inte vet vilka bokstäver som ingår. När de kommer upp i förskoleklass börjar de att knäcka läskoden. De förstår att bokstäverna står för ljud och kan börja ljuda högt vid läsning. I tredje klass har sedan läsutvecklingen gått framåt så pass att många tredjeklassare kan läsa kapitelböcker på 100 sidor med flyt och förståelse.

Men för några barn går det inte så enkelt. De kämpar och sliter utan att riktigt kunna knäcka läskoden. De kanske har svårt med avkodningen eller så är det språkförståelsen som ställer till det. Som förälder kan det vara svårt att veta vad man kan göra för att hjälpa sitt barn när man inte riktigt vet vad som är problemet.

Lexplore Intensiv hemma

Går ditt barn på en Lexplore-skola kommer ditt barns lärare att veta precis vad det är som ditt barn behöver träna på för att bli en bättre läsare. Alla elever kommer att ha ett lästräningsmaterial, Lexplore Intensiv, för att kunna träna på läsning på den nivå de befinner sig just nu. Den lästräningen kan ske i klassrummet men många Lexplore-skolor arbetar tätt tillsammans med hemmet för den här träningen.

Därför har ditt barn kanske fått med sig Lexplore Intensiv hem för att träna på avkodning och kopplingen mellan fonem och grafem. Då arbetar du tillsammans med ditt barn under en kort stund varje dag under en kort men intensiv period där ditt barn börjar med att läser bokstäver och korta nonsensord för att träna på hur bokstäver låter utan att få vägledning av betydelsen. När steg 1 är klart går ni vidare till de 4 efterföljande stegen, allt i er egen takt. Den här typen av systematisk träning är den enda som är vetenskapligt bevisad för att hjälpa barn att knäcka läskoden.

5-10 minuter om dagen

Har ditt barn fått med sig Lexplore Intensiv hem, antingen på papper eller som en länk till den digitala versionen, så har du fått en fantastisk möjlighet att hjälpa ditt barn. Lästräningen ni ska göra ska ske i korta perioder om ungefär tre veckor och inte ta mer än 10 minuter om dagen. För de yngre barnen räcker det med 5 minuter om dagen.

Att läsa från läslistorna

Att läsa från läslistorna kan bli en mysig stund som du får tillsammans med ditt barn. Låt ditt barn läsa i sin egen takt utan att pressa eller stressa. Avsluta hellre lite tidigare och fortsätt dagen efter om du märker att det är ansträngande att läsa. Läs inte mer än 10 minuter och håll det kortare om det behövs. Glöm inte att uppmuntra och ge beröm! Att knäcka läskoden kan vara kämpigt men när det är klart kommer en helt ny värld att öppna sig!

 

 

Se gärna avsnittet och de korta filmerna om hur du som förälder kan arbeta med Lexplore Intensiv i vårt kunskapscenter. 

Här får du konkreta tips om hur ni kan arbeta tillsammans.

Läraren följer upp

Ditt barns lärare kommer sedan att följa upp och se hur ditt barns läsförmåga utvecklas. Ibland räcker den extra träningen till och ditt barn kan fortsätta utvecklas till en god läsare men ibland räcker det inte. Skolan följer elevernas läsutveckling kontinuerligt och ger det stöd som skolan anser är lämpligt. Om en elev inte har den utveckling som är adekvat så är det brukligt att skolan kartlägger elevens läsning tillsammans med klassläraren och därefter planerar vilka insatser som behöver göras.

Hjälp på egen hand?

Går ditt barn inte på en skola som använder Lexplore så kan du som förälder med hjälp av vår samarbetspartner Studera Mera ändå få hjälp med ditt barns läsutveckling. Lexplores screening ligger även här som grund för arbetet. Med stöd av en erfaren speciallärare med specialistkunskaper i läsutveckling arbetar du under ett års tid arbetar du tillsammans med ditt barn för att träna på läsningen. Behövs en vidare utredning efter den perioden kommer du att ha ett gott underlag för en vidare utredning.

Studera mera