fbpx

För dig som lärare

Läsförmågan är nyckeln till goda skolresultat.

Som pedagog börjar ditt arbete med Lexplore kanske först när du får ta del av resultaten i resultatportalen. På individ- och klassnivå kan du se precis hur dina elever ligger till i jämförelse med klassen men också i en jämförelse på nationell nivå.

Du kanske redan hade anat att en elev hade det kämpigt med läsningen och att någon annan hade kommit längre i sin läsning men med resultatportalen får du en insikt i dina elevers läsning som du inte kan få på ett annat sätt – dessutom utan en subjektiv och tidskrävande bedömning.

”Det var en aha-upplevelse att få syn på läsningen”

Fem olika läsnivåer

Lexplore Intensiv

Lexplore Intensiv är ett vetenskapligt baserat program baserat på ”The Simple View of Reading” som är en teoretisk modell över läsningen. Läsförmågan definieras här som två samspelande processer – avkodningsförmågan och en god språkförståelseförmåga. Tillsammans bildar de läsförmågan.

”Objektivt och tidseffektivt.”

En elev som saknar en god avkodningsförmåga kommer att fokusera sin lästräning på det medan en elev som har en god avkodningsförmåga kan utveckla sitt läsflyt. Som lärare behöver du inte göra egna tidskrävande bedömningar av elevernas läsförmåga utan kan lita på det resultat du ser i resultatportalen. Det är vetenskapligt belagt och träffsäkert.

Att arbeta med språkförståelsen

En god avkodningsförmåga räcker inte till för att utveckla läsningen. Eleverna behöver arbeta med sin språkförståelse parallellt med Lexplore Intensiv. Språkförståelse är förståelsen av ord, meningar och grammatik men också det som sägs mellan raderna. Det är språkförståelsen som gör att vi förstår att det har regnat ute när huvudpersonen slår ihop sitt blöta paraply i hallen och det är en bristande språkförståelse som gör att blåbärsris tolkas som en rätt och inte något som växer i skogen.
Språkförståelsen utvecklas bäst i klassrummet tillsammans med klasskamraterna för det är i ett sammanhang som språkförståelsen utvecklas.

 

Senaste nytt från bloggen

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]

Vanliga frågor

Hur gör vi med elever som har svenska som andraspråk?

Elever som har svenska som andraspråk kan få ett mycket svagt resultat även om eleven upplever sig kunna läsa bra på sitt förstaspråk. I de fallen saknas språkförståelsen och det behöver eleven få hjälp med att utveckla i klassrummet men även hemma och tillsammans med kompisar. Utan en god språkförståelse kommer läsförmågan inte att utvecklas.

Hur lång tid tar det att göra testet för en elev?

Det tar inte mer än några minuter per elev att göra testet.