fbpx

Läsnivåer

Lexplores läsnivåer är indelade i en normalfördelningskurva från låg till hög. Som stöd finns också percentiler som ger en mer exakt bild över läsförmågan.

Låg

En elev i den här gruppen tillhör de som har det allra svårast med läsningen. De har en kraftigt nedsatt läsförmåga som gör att de inte bara får svårt att följa med i undervisningen utan också får en sämre studiemotivation. Det finns också risk för att elevernas självkänsla påverkas negativt. Elever i den här gruppen behöver individuellt stör och insatser för att komma igång med läsningen.

Under medel

Eleverna i den här gruppen har en svagare läsförmåga än andra elever i samma årskurs. De behöver stöd för att få fart på läsningen så att de kan följa med i undervisningen. Utan insatser kan de tappa motivationen och få en sämre självkänsla på grund av lässvårigheterna.

”Elever behöver stöd och stimulans för att öka läsförmågan.”

Medel

Det här är den allra största gruppen av elever och här hittar du elever med en genomsnittlig läsförmåga. Spridningen i gruppen är stor men genom att titta på de olika percentilerna kan du få mer information om ar eleven befinner sig. Elever som befinner sig närmare de högre nivåerna kommer att behöva utmanas för att inte stanna i sin utveckling.

Över medel

I den här gruppen hittar du elever som är duktiga läsare. De behöver utmanas med texter och böcker för att fortsätta utvecklas som läsare.

Hög

Det här är gruppen med de allra starkaste läsarna med stort behov av utmaningar för att fortsätta utvecklas som läsare.

Nästa