fbpx

Teknologi

Eye trackern sitter diskret fast längst ner på datorskärmen. Det är med hjälp av den som ögonrörelserna spelas in under tiden eleven läser en kort text på datorskärmen. 90 gånger per sekund registrerar eye trackern hur ögonen rör sig över texten. Var eleven fäster blicken registreras, hur länge blicken fastnar och var blicken fästs nästa gång registreras också.

När inspelningen är klar får eleven svara på ett par frågor om innehållet och är sedan klar med testet. Medan eleven går tillbaka till klassrummet analyseras läsningen med hjälp av artificiell intelligens, AI, som objektivt och träffsäkert kan se hur eleven läser. Resultatet presenteras överskådligt i Lexplores resultatportal där resultatet kan jämföras över tid och mellan elever, klasser och skolor.

Det finns närmare 5000 vetenskapligt publicerade studier om eye tracking och läsning.

Välforskat område

Eye tracking är en populär metodik inom flera forskningsfält som lingvistik, experimentell psykologi och människa-dator-interaktion. Eye tracking har också visat sig vara ett välkalibrerat instrument för att studera olika aspekter av läsprocessen. Genom att variera olika språkliga egenskaper i texten vet vi att ögonrörelsemätningar kan fånga upp små skillnader i hur hjärnan bearbetar text på både lexikal, syntaktisk och textstrukturell nivå.

Nästa