fbpx

Föräldrar, Lärare

Så hjälper du ditt barn att knäcka läskoden

En del barn knäcker läskoden av sig själva  medan andra behöver mer hjälp för att lära sig att läsa.

Läsningens stadier

Ett barn som lär sig läsa går igenom olika stadier där redan det lilla barnet möter text och böcker i form av leksaker och högläsning men också omgivningens användande av text. De gör skriftkulturella erfarenheter och genom att betrakta omgivningen lär de sig saker som att vi i Sverige läser från vänster till höger. Det här ger dem ett övergripande perspektiv på vad text är.

Några år senare kommer pseudoläsningen där barn lär sig känna igen logotyper och skyltar. De avkodar inte texten i sig utan har lärt sig betydelsen från bilden.

Avkodning

I förskoleåldern börjar barn bli medvetna om språkets fonologi, ljudstruktur. De kan klappa stavelser i ord och förstår att att val och tal rimmar. Att kunna dela upp ord i språkljud är viktigt för avkodningsförmågan som är den tekniska delen av läsningen. Avkodning är när du kopplar en, eller flera, bokstäver (grafem) till ett ljud (fonem). Du vet att bokstaven d uttalas [d] och inte på något annat sätt.

Innan avkodningen har blivit automatiserad så är den väldigt krävande. Barnet ska lära sig bokstavens form, koppla till ett ljud, bygga ihop ljuden till ett ord och sedan fylla det med mening. För många barn är processen så krävande att de glömmer vad de läst.

Läsförståelse

Ett barn som kan avkoda s o l till ljudet [sol] men inte kunnat fylla det med mening har brister i sin läsförståelse. För att förstå vad du läser behöver du till exempel vara medveten om språkets grammatiska strukturer men också ha språkförståelse. Det är språkförståelsen som gör att du förstår att apelsinris är något du äter medan blåbärsris finns i skogen. Den här kunskapen får barnet till sig genom många olika sammanhang: diskussioner och samtal, undervisning i grammatik men också genom att uppleva olika saker. Då kan de sätta orden i ett sammanhang och kan sedan dra slutsatser utifrån sina erfarenheter.

Tolkande läsning

Gullivers resor

Den tolkande läsningen är den mest avancerade formen av läsförståelse. Den tolkande läsningen kräver att läsaren använder sina tidigare erfarenheter för att kunna läsa mellan, och bortom, raderna och därigenom få en djupare förståelse för texten. Det är i den tolkande läsningen som textens nyanser och olika dimensioner kommer fram. På ytan kan Gullivers resor läsas som en äventyrsbok men med den tolkande läsningen kan vi se att det är en djup satir över Jonathan Swift’s samtida samhälle.

Att knäcka läskoden

Det finns bara en enda metod som är vetenskapligt bevisat effektiv för att lära sig att läsa och det är ljudningsmetoden, på engelska kallad Phonics. Med hjälp av systematisk avkodningsträning där barnen först börjar med att lära sig att koppla bokstäver till ljud för att sedan koppla ihop dem till ord och fylla dem med mening lär sig barn att läsa. Andra metoder, som helordsmetoden, saknar vetenskapligt stöd och hjälper inte barn som har läs- och skrivsvårigheter. Den enda metod som hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter, som dyslexi, är phonics-metoden.

Lexplore Intensiv, ett arbetsmaterial som Lexplore-skolor får tillgång till, bygger på Phonics-metoden. Elever som fått använda Lexplore Intensiv har visat kraftiga förbättringar av läsförmågan. Det i sin tur har lett till att de har kunnat tillgodogöra sig undervisningen i de andra ämnena på ett sätt som inte hade varit möjligt  utan Lexplore Intensiv.

 

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]