fbpx

Föräldrar, Lärare

Så kan du underlätta för ett barn som kämpar med läsningen

• Utgå från elevens styrkor! Alla elever är unika och när du möter eleven utifrån styrkorna istället för svårigheterna så ger du bättre förutsättningar för inlärning och bidrar till en bättre självkänsla hos eleven.

• Prata med eleven! När du gör eleven delaktig så kommer du snabbare att hitta styrkorna och utmaningarna. Det underlättar för dig att skapa en undervisning som fungerar. Utvärdera och följ upp tillsammans med eleven så du förstått behoven korrekt. Ni kanske behöver utveckla och förändra under tiden.

• Ge eleven tid! När du har en elev med språkliga utmaningar behövs tid för att bearbeta ny kunskap, tid av dig som lärare att få instruktioner på ett tydligt och konkret sätt och betänketid vid muntliga uppgifter. Ha en bra metod för turtagning i klassen så att hen får tänka färdigt och få samma möjligheter som andra att svara på frågor.

• Använd bildstöd! Visuellt stöd ger eleven bättre förutsättningar att ha koll på sina uppgifter och sin skoldag. Det avlastar elevens arbetsminne och hen kan använda kraften till innehållet i uppgifterna istället för strukturen kring dem. Rita gärna bilder eller ha färdiga bilder att använda för att förklara till exempel ord och begrepp. Låt hen titta på filmer i förväg så eleven får en förförståelse och längre tid at bearbeta innehållet som de ska ta sig an.

• Variera undervisningen! Låt eleven använda alla sinnen för inlärning. Ett konkret arbetsmaterial underlättar till exempel i matematik. Använd drama, bild och film som naturliga inslag i undervisning i klassen. Det är bra för alla elever med alternativa redovisningsformer och behöver inte specifikt vara för elever som har språkliga utmaningar.

• Skriv tillsammans! Eleven som har en språklig sårbarhet hamnar ofta i svårigheter vid det skriftliga berättandet.

Använd dig gärna av cirkelmodellen. Modellen går ut på att ni gemensamt skriver en text i klassen, till exempel en faktatext. Du visar formen samt ger de begrepp som underlättar skrivandet.

Eleverna får sedan skriva en egen text med er gemensamma text som förebild. Här behöver eleven med en språklig sårbarhet mer stöd än andra elever. Använd gärna digitala hjälpmedel. Nästa steg är att eleverna i par får bearbeta sina texter tillsammans.

Var uppmärksam hur mycket stöd som behövs och låt eleverna arbeta tillsammans med kamrater som känns trygga.

Avslutningsvis får eleverna läsa upp sina texter för varandra om de känner sig bekväma med det. Du kan också erbjuda dig att istället läsa upp texten själv eller att kamraten läser upp för klassen.

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]