fbpx

Föräldrar, Lärare

Språkstörning

Det kan finnas flera orsaker till att ett barns språk inte utvecklas som förväntat. Språkstörning är en diagnos som betyder att barnet inte har samma språkliga förmåga som andra barn i samma ålder och det påverkar inte bara det skrivna ordet.

Ett barn som har diagnosen språkstörning ska ha svårigheter inom alla delar av språket. Språket är indelat i tre betydelsefulla delar: form, innehåll och användning. Förmågan att kunna uttala ord, böja dem på ett grammatiskt korrekt sätt och kombinera orden till meningar är exempel på språkets form. Svårigheter med språkets form är ofta det som först märks när ett barn har problem med språket. Det kan till exempel vara att barnet byter ut språkljud eller kastar om ordföljden i meningar. För barn i skolåldern kan det vara svårigheter med att rimma eller dela upp ord i stavelser.

Språkets innehåll är de ord, meningar och uttryck som vi kan och förstår. Det gör att vi kan använda i ett sammanhang eftersom vi förstår betydelsen och därför kan använda rätt ord för att förmedla det budskap vi vill att människor ska förstå. När ett barn har svårt med språkets innehåll kan det ha ett litet ordförråd eller svårt att kategorisera ord i grupper.

Språkets användning är den tredje delen där förmågan att kommunicera och samspela med andra ingår. Det handlar om sociala regler, samtal och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer. Kroppsspråk, mimik, ögonkontakt och förmågan att förstå underförstådda budskap är delar av språkets användning.

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]