Föräldrar, Lärare

Språkstörning

Det kan finnas flera orsaker till att ett barns språk inte utvecklas som förväntat. Språkstörning är en diagnos som betyder att barnet inte har samma språkliga förmåga som andra barn i samma ålder och det påverkar inte bara det skrivna ordet.

Ett barn som har diagnosen språkstörning ska ha svårigheter inom alla delar av språket. Språket är indelat i tre betydelsefulla delar: form, innehåll och användning. Förmågan att kunna uttala ord, böja dem på ett grammatiskt korrekt sätt och kombinera orden till meningar är exempel på språkets form. Svårigheter med språkets form är ofta det som först märks när ett barn har problem med språket. Det kan till exempel vara att barnet byter ut språkljud eller kastar om ordföljden i meningar. För barn i skolåldern kan det vara svårigheter med att rimma eller dela upp ord i stavelser.

Språkets innehåll är de ord, meningar och uttryck som vi kan och förstår. Det gör att vi kan använda i ett sammanhang eftersom vi förstår betydelsen och därför kan använda rätt ord för att förmedla det budskap vi vill att människor ska förstå. När ett barn har svårt med språkets innehåll kan det ha ett litet ordförråd eller svårt att kategorisera ord i grupper.

Språkets användning är den tredje delen där förmågan att kommunicera och samspela med andra ingår. Det handlar om sociala regler, samtal och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer. Kroppsspråk, mimik, ögonkontakt och förmågan att förstå underförstådda budskap är delar av språkets användning.

Relaterade artiklar

Blogg

Lärare, Skolledare

Lässcreeningar ger resultat

Vi ser det hela tiden. Skolor som arbetar systematiskt med lästräning får resultat. Elever, oavsett ingångsnivå, blir het enkelt bättre läsare. Vi ser det på enskilda skolor och vi ser [..]

Blogg

Digitalisering

Liber och Lexplore inleder samarbete

Liber och Lexplore inleder samarbete för att hitta integrerade lösningar som underlättar undervisning och läsutveckling i klassrummen. Genom ögonrörelsemätning och AI-screening i kombination med det forskningsbaserade Stjärnsvenskabiblioteket, får elever rätt förutsättningar att främja sin läsförmåga.