fbpx

Föräldrar, Lärare, Nyheter

Susanna Cederquist om dyslexi

Susanna är utbildad lärare och har en musiklärarexamen (MLGG) vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med 10 års arbetslivserfarenhet från både kulturskola och främst grundskola. Examensuppsatsen skrevs i ämnet dyslexi och musik, vilken färdigställdes 2009 och som blev starten för hennes arbete som föreläsare. Läs och lyssna på den under här.

Hon har sedan vidareutbildat sig inom ämnena dyslexi, kognitiv psykologi och specialpedagogik i kurser vid bland annat Stockholms Universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och vid Uppsala universitet. Utbildningar ha även genomförts inom tillgänglighet i kurser hos bland annat SPSM och Funka.

Susanna Cederquist är lärare och föreläsare och har sedan 2009 förmedlat sina tankar, erfarenheter och kunskaper runt om i landet under namnet och temat En Bild av Dyslexi. Hon vill inspirera, väcka tankar, se möjligheter och visa på värdet av våra naturliga olikheter.

Utöver förhållningssättet till dyslexi lyfter Susanna även begreppen tillgänglig text och tillgänglig utbildning i arbetet med högskolor, grundskolor och arbetsplatser/företag. Vi behöver bli bättre på att ”kompetenseffektivisera” mera, ta vara på dyslexistyrkorna, detta lyfter Susanna bland annat på företag och med HR-avdelningar.

Susanna tilldelades år 2019 Dyslexipriset vid Dysleximässan i Uppsala.

På Lexplore ser vi fram emot att få samarbeta med Susanna och bjuder här på en kortare föreläsning om ”En bild av dyslexi”. Mer om Susanna hittar du på hennes webbplats.

 

Relaterade artiklar