fbpx

Vanliga frågor

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning är gren av artificiell intelligens, AI, där datorn är programmerad att själv dra slutsatser och förbättra sina resultat ju mer data som finns tillgängligt.

Vad är AI?

Med artificiell intelligens, AI, menas oftast datorer och datorprogram som har en förmåga att lösa komplexa uppgifter och se samband som normalt kräver intelligens eller en kognitiv förmåga på mänsklig nivå.

Läs mer 

Hur avspeglar sig läsningen i ögonrörelserna?

Det vi kan se i ögonrörelserna är elevens spontana läsprocess och faktiska läsförmåga. Läsningen är ingen linjär process utan den är uppbyggd av flera processer som samverkar i ett nätverk där de hela tiden påverkar varandra. Ingen del fungerar utan den andra och det gör att en mätning med Lexplore visar en bild av elevens läsning

Kan Lexplore ersätta en speciallärare eller specialpedagog?

Nej. Däremot frigör vi tid åt pedagoger så att de kan göra det de gör bäst – vara med eleverna och hjälpa dem till läsning.

Hur kan jag använda Lexplore för mitt rektorsområde?

Med Lexplore får du som skolledare ett objektivt och faktabaserat underlag där du får koll på läsningen. Du kan till exempel följa undervisningen för en enskild elev, en klass eller få en överblick över din skola eller rektorsområde.

Vad är ett datadrivet beslutsstöd?

Datadrivet beslutsstöd innebär att du kan fatta beslut utifrån faktiska siffror. Du vet svart på vitt hur det ser ut och kan med hjälp av verifierat data fatta beslut som är mer rättvisa, mer underbyggda och bidrar till måluppfyllelsen.

Hur ser datasäkerheten ut?

Vi använder multifaktor-autentisering, krypterad trafik och sparar personuppgifter i skilda och krypterade databaser inom EU.

Går alla lärare på skolan utbildningen för att bli certifierade screenare?

Nej, det räcker om en eller ett par pedagoger går den utbildningen.

Vad har jag som rektor för nytta av det?

Det finns flera fördelar för dig som rektor. Det första är att du ger dina lärare tid till det som de gör allra bäst – undervisa eleverna. För dig innebär det att du får ett objektivt resultat över elevernas läsförmåga. Det är ett resultat som är vetenskapligt baserat och oberoende av lärarens tidigare erfarenhet. Överblicken du får gör att du enkelt kan se var behoven är störst och fördela resurserna där de behövs bäst.