fbpx

Hur avspeglar sig läsningen i ögonrörelserna?

Det vi kan se i ögonrörelserna är elevens spontana läsprocess och faktiska läsförmåga. Läsningen är ingen linjär process utan den är uppbyggd av flera processer som samverkar i ett nätverk där de hela tiden påverkar varandra. Ingen del fungerar utan den andra och det gör att en mätning med Lexplore visar en bild av elevens läsning