fbpx

Vanliga frågor

Vad är det för skillnad på Lexplore och andra test som DLS och H4?

H4 är ett rent avkodningstest. Det mäter inget annat än avkodningen.

DLS är ett pappersbaserat test med flera delmoment som tar ungefär två timmar för eleven att genomföra. Det genomförs i grupp och kräver rättning, bedömning och sammanställning av läraren efter att provet är genomfört.

Lexplore är digitalt, tar några minuter för eleven att genomföra och kräver ingen rättning, bedömning eller sammanställning av läraren i efterhand. Det sköter den artificiella intelligensen om.

Hur är Lexplore relaterat till det obligatoriska bedömningsstödet?

Det obligatoriska bedömningsstödet är en formativ bedömning medan Lexplore tittar på den faktiska läsförmågan. Hur läser eleven just nu och hur resultatet är jämfört med andra elever i samma årskurs.

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Vad är en screening?

En screening är en undersökning som görs av större grupper utan att man i förväg sett några symptom. En mammografiundersökning är en screening, PKU-test på nyfödda likaså men det årliga tandläkarbesöket är också en form av screening. Syftet med en screening är inte att diagnosticera utan att hitta något som kan bli ett problem så att åtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.

Vad är skillnaden mellan screening och diagnostisering?

En screening görs på en större grupp och utan att man i förväg har sett några symptom. En diagnostisering görs däremot för en enskild individ där man utifrån olika symptom arbetar sig fram till en bestämd sjukdom eller funktionsnedsättning.

Hur lång tid tar det att göra testet för en elev?

Det tar inte mer än några minuter per elev att göra testet.

 

Hur gör vi med elever som har svenska som andraspråk?

Elever som har svenska som andraspråk kan få ett mycket svagt resultat även om eleven upplever sig kunna läsa bra på sitt förstaspråk. I de fallen saknas språkförståelsen och det behöver eleven få hjälp med att utveckla i klassrummet men även hemma och tillsammans med kompisar. Utan en god språkförståelse kommer läsförmågan inte att utvecklas.