fbpx

Vad är det för skillnad på Lexplore och andra test som DLS och H4?

H4 är ett rent avkodningstest. Det mäter inget annat än avkodningen.

DLS är ett pappersbaserat test med flera delmoment som tar ungefär två timmar för eleven att genomföra. Det genomförs i grupp och kräver rättning, bedömning och sammanställning av läraren efter att provet är genomfört.

Lexplore är digitalt, tar några minuter för eleven att genomföra och kräver ingen rättning, bedömning eller sammanställning av läraren i efterhand. Det sköter den artificiella intelligensen om.