fbpx

Vad är ett datadrivet beslutsstöd?

Datadrivet beslutsstöd innebär att du kan fatta beslut utifrån faktiska siffror. Du vet svart på vitt hur det ser ut och kan med hjälp av verifierat data fatta beslut som är mer rättvisa, mer underbyggda och bidrar till måluppfyllelsen.