fbpx

Vad är skillnaden mellan screening och diagnostisering?

En screening görs på en större grupp och utan att man i förväg har sett några symptom. En diagnostisering görs däremot för en enskild individ där man utifrån olika symptom arbetar sig fram till en bestämd sjukdom eller funktionsnedsättning.