fbpx

Vad har jag som rektor för nytta av det?

Det finns flera fördelar för dig som rektor. Det första är att du ger dina lärare tid till det som de gör allra bäst – undervisa eleverna. För dig innebär det att du får ett objektivt resultat över elevernas läsförmåga. Det är ett resultat som är vetenskapligt baserat och oberoende av lärarens tidigare erfarenhet. Överblicken du får gör att du enkelt kan se var behoven är störst och fördela resurserna där de behövs bäst.