fbpx

Digitalisering, Föräldrar, Lärare, Nyheter, Skolledare

Forskaren förklarar rapporten om pandemitappet

I rapporten Hur har pandemin påverkat svenska elevers läsförmåga? berättar vi om vad vi ser i resultaten från våra mätningar av läsförmåga i 247 skolor runt om i Sverige. I videon går vår forskare Gustaf Öqvist Seimyr igenom bakgrund, tillvägagångssätt och ger en fördjupad förklaring av rapporten.

Svenska låg- och mellanstadieelever har i snitt tappat 7-8 månader i sin läsutveckling under pandemin. Det framgår när vi sammanställer resultat från 66 825 test av läsförmåga utförda i årskurs 2–6 mellan hösten 2019 och våren 2021.

Om du är uppmärksam märker du att antalet screeningar i videon och rapporten skiljer sig något åt. Med Lexplores lässcreening kan vi följa eleverna läsutveckling i nästintill realtid. När fler screeningar utförts fördes dessa in och inkluderas i resultatet. Efter att videon spelats in har det tillkommit fler screeningar men resultatet med den negativa trenden i läsutvecklingen är dock densamma.

Om Gustaf Öqvist Seimyr

Gustaf Öqvist Seimyr är forskare i ögonrörelsemätning och läsning vid Karolinska Institutet samt en av grundarna av Lexplore. Han är datorlingvist från Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet och disputerade på en avhandling om läsbarhet på mobiltelefoner. Gustafs forskning syftar till att mäta och analysera ögonrörelser för att bättre förstå hur synen och hjärnan fungerar under vardagliga betingelser såsom läsning, igenkänning av ansikten, eller tolkning av bilder, såväl för unga och vuxna som friska och sjuka.

Läs rapporten i sin helhet

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]