fbpx

Lärare

Vikten av ditt arbetsminne

Arbetsminnet kan beskrivas som förmågan att hålla, och arbeta med, information i medvetandet under kortare perioder. Det är arbetsminnet som gör att vi kan arbeta med mer än en tanke åt gången och det är arbetsminnet som gör att vi kan växla mellan olika arbetsuppgifter. För inlärningen är arbetsminnet mycket viktigt och ett försämrat arbetsminne är nära förknippat med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Vi måste minnas vad det är vi ska koncentrera oss på och för att du ska förstå vad du läser behöver du tänka medan du läser.

Arbetsminnet och läsning

När du, och dina elever, lär sig nya saker så är arbetar arbetsminnet långt innan kunskapen kommer att flytta till långtidsminnet. För eleven som ska lära sig att läsa kan du tänka på det som att den nya kunskapen är böcker som ska sorteras in i bokhyllan. En bok i taget går bra för då hinner eleven hitta rätt plats i bokhyllan för boken innan nästa bok ska sorteras in. Kommer det flera böcker i alltför snabb takt går det inte längre utan böckerna samlas i en hög på golvet utan någon ordning alls.

På samma sätt fungerar det när eleven ska lära sig att koppla ihop rätt ljud med rätt bokstav. En bokstav i taget går bra men när det kommer flera bokstäver att koppla samman med ljud så går det inte längre. Det blir bara en enda röra av allt.

Arbetsminnet har en kapacitet på ungefär 30 sekunder.

Underlätta för en elev med försämrat arbetsminne

Du kan hjälpa elever med ett försämrat arbetsminne genom strategisk undervisning, automatisering och läsförståelsestrategier.

Strategisk undervisning

Repetition är inlärningens moder, brukar man säga och för den med ett försämrat arbetsminne kan repetition vara absolut nödvändigt. I klassrummet kan du upprepa ord och begrepp flera gånger men också använda visuellt stöd som färger, olika typsnitt och storlekar och bilder som stöd. Genom att introducera nya begrepp innan ni tar er an ett nytt arbetsområde skapar du en förförståelse för ämnet och det hjälper också. I Lexplore Språk finns färdiga exempel på hur du kan arbeta med nya begrepp.

Automatisering

En god avkodningsförmåga gör att läsförståelsen blir bättre. Det blir en mindre belastning på arbetsminnet när avkodningen är automatiserad. Det är därför viktigt att träna på avkodningen även för elever som har dyslexi. Med Lexplore Intensiv kan du arbeta med avkodning och läsflyt utifrån elevernas läsförmåga. Resultaten visar att elever som fått träna med Lexplore Intensiv kraftigt förbättrar sin läsförmåga.

Läsförståelsestrategier

En god läsare använder sig av läsförståelsestrategier utan att tänka på det. De bara finns där. För elever som kämpar mer kan strategier som att förutspå, reda ut begrepp och att ställa frågor till texten vara viktiga nycklar till en god läsförmåga.

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

10 webbinarier om läsutveckling

Du har väl inte missat Lexplores eventkalender? Där publicerar vi våra egna webbinarium och föreläsningar men också när vi blivit inbjudna att delta vid konferenser andra webbinarier. Läsutveckling är det [..]

Blogg

Lärare, Nyheter, Skolledare

Skolbibliotekets dag

10 punkter för att få ut mer av ditt skolbibliotek Den 27 oktober är det Skolbibliotekets dag. En dag för att synliggöra vilken möjlighet skolbibliotekets verksamhet kan ha för elevernas [..]